Ušteda energije - toplinska izolacija

U današnje se vrijeme ogromna sredstva ulažu u očuvanje postojećih prirodnih resursa i razvoj novih tehnologija kojima je cilj smanjenje potrošnje energije i očuvanje ozonskog omotača.

Budući da se najveći toplinski gubici u kućanstvu ostvaruju kroz prozore, posebnu pažnju pri ugradnju nove PVC stolarije moramo posvetiti primjeni odgovarajućih materijala (stakla i profili) i odgovarajućeg načina montaže (RAL montaža).

Pravilnim odabirom profila i stakala moguće je izraditi PVC prozor čiji koeficijent prolaza topline ne prelazi 0,73 W/m2K što odgovara zahtjevima niskoenergetskih kuća.

Prigušenje buke – zvučna izolacija

Standardno prigušenje buke PVC stolarije sa IZO staklom 4/16/4 iznosi 32 db (decibela) i njime se uspješno prigušuje buka uobičajenog gradskog prometa. U odnosu na dotrajale drvene prozore, već i ovo prigušenje će uobičajenom korisniku dati veliki osjećaj ugode postignutim prigušenjem u vlastitom domu.

Postoji li na objektu, zbog prirode posla ili prevelike buke u okolini, zahtjev za većim prigušenjem, isto je moguće ostvariti kombiniranjem različitih debljina stakla, ugradnjom specijalnih akustičkih folija i ispunom između stakala plemenitim izolacijskim plinovima, čime je moguće postići prigušenje buke i do 44dB.

Zaštita okoliša

Odgovornost profine Grupe na području ekologije i održivosti počiva na tri temeljna načela:

•    Energetska efikasnost i smanjenje emisije CO2
•    Bezolovni “greenline”stabilizatori
•    Recikliranje i zaštita prirodnih resursa

Još 2004. godine, u potpunosti je zamjenjen sadržaj olova u svim sirovinama za PVC profile ekološki prijateljskim stabilizatorima na bazi kalcij – cinka (Ca-Zn).

Razvijen je profil Trocal 76 kojeg odlikuje vrhunska energetska efikasnost, što u konačnici rezultira redukcijom ispuštanja CO2.

U cilju očuvanja prirodnih resursa, još su ranih devedesetih godina prošlog stoljeća, tada tri neovisna branda profine-a, ujedinili snage u pokretanju nacionalne inicijative za recikliranje (www.REWINDO.de) i od tada provode iskorištavanje starih PVC profila u zatvorenom, samoodrživom ciklusu.

Održavanje stolarije

PVC profil

 

Kako bi se izbjegla površinska oštećenja prilikom izrade, transporta i montaže, PVC profili su prekriveni zaštitnom folijom. Uputno je zaštitnu foliju skinuti odmah po izvršenoj montaži, a najkasnije u roku 15 dana od dana montaže, kako se folija ne bi sljepila uz PVC profil. Zaštitna folija ne služi kao zaštita profila prilikom zidarske obrade!

Za čišćenje PVC profila nije uputno koristiti abrazivna sredstva kako ne bi došlo do oštećenja profila odnosno završnog zaštitnog sloja u kojem se nalazi UV zaštita. Uputno je koristiti sredstva za pranje posuđa, koje je potrebno razrijediti u čistoj vodi te nanijeti mekanom krpom ili spužvom na površinu profila kako bi se očistila prljavština. Ukoliko prljavštinu nije moguće očistiti na gore navedeni način obratite se u servis Sencon gdje možete nabaviti sredstva za čišćenje tvrdokorne prljavštine sa površine PVC profila.

U doprozornik su ugrađeni odvodi za kondenzat koji se pojavljuje uslijed vlažnosti zraka i temperaturnih promjena u zraku. Kako bi ti otvori ispravno propuštali kondenzat iz srednje brtvene komore, potrebno je redovito čistiti i održavati unutarnju površinu profila, a po potrebi odčepiti odvode kondenzata. Uslijed začepljenja odvoda za kondenzat moguće je prodiranje vode na unutarnju stranu PVC stolarije odnosno u prostor.

 

Okov

 

Na PVC stolariji Sencon ugrađen je visokokvalitetan okov najmodernije konstrukcije. Veza između zapornih elemenata izvedena je zupčastim prijenosom, koji je tvornički podmazan. Kako bi okov ispravno funkcionirao, potrebno je prvih 20 otvaranja izvesti nježno kako bi se sredstvo za podmazivanje ravnomjerno raspodijelilo po cijeloj površini zupčastog prijenosa. Tako razrađeni okov je potrebno podmazivati uljem za finu mehaniku jedan puta godišnje, kako ne bi došlo do oštećenja ili zakazivanja okova.

 

 

Staklo

 

IZO staklo se čisti sredstvima za čišćenje staklenih površina, prije čega je potrebno mekanom krpom natopljenom čistom vodom nježno odstraniti svu zrnatu prljavštinu kako se na staklu ne bi pojavile ogrebotine.

 

 

 

Brtve

 

Brtvljenje između krila i doprozornika izvedeno je trajnoelastičnim brtvama izrađenim od najmodernijih materijala. Međutim, zbog izloženosti atmosferskim promjenama brtve su podložne starenju. Kako bi dugo godina osiguravale pravilnu zaštitu od atmosferskih uvjeta potrebno je redovito čistiti brtve od prljavštine, te jedanput godišnje premazati ih sredstvom za održavanje i zaštitu gume ili glicerinom.

Upute za pravilno rukovanje i montažu stolarije

Na Vašim su prozorima ugrađeni okovi svjetski poznatog proizvođača – Maco.

 

Prilikom rukovanja otklopno zaokretnim okovom, obratite pažnju da se poluoliva (kvaka) nalazi u jednom od dolje navedenih položaja označenih na shemi otvaranja.

 

 1. Poluoliva prema dolje – ZATVORENO
 2. Poluoliva u srednjem (vodoravnom) položaju- ZAOKRET
 3. Poluoliva u gornjem položaju- OTKLOP

Provjetravanje

Poznato je da nova PVC stolarija izvrsno brtvi, a kondenzacija se pojavljuje u dobro zabrtvljenim prostorijama jer je onemogućeno odvođenje vlage iz prostorije u kojoj se boravi.

 

Uobičajena vlažnost zraka u stambenom prostoru iznosi 30 – 50%. Ako je vlažnost zraka previsoka, suvišna vlaga se izdvaja i taloži se. Tako u dodiru toplog zraka i hladnijih površina nastaje kondenzat jer se zrak rashlađuje i postaje sve vlažniji.

 

Zrak može apsorbirati određenu količinu vlage (relativna vlažnost zraka), a količina apsorbirane vlage ovisi o trenutnoj temperaturi zraka. Što je temperatura zraka viša, zrak može primiti više vlage, a što je temperatura niža, manja je količina apsorbirane vlage i prije dolazi do pojave kondenzacije. Zagrijavanjem prostorija zagrijavamo hladan i vlažan zrak, isušujemo vlagu iz njega i povećavamo njegovu sposobnost apsorpcije vlage.

 

Na stvaranje vlage u prostoriji utječu:

 • Osobe koje borave u prostoriji – disanjem
 • Sušenje odjeće
 • Kuhanje
 • Održavanje osobne higijene
 • Velike razlike između temperature u prostoriji i vanjske temperature
 • Zadržana vlaga neisušena tijekom gradnje objekta
 • Neadekvatna gradnja zbog pojave termo-mostova oko stolarije

 

Kondenzacija se najčešće pojavljuje na slabije zaštićenim mjestima, na rubovima stakala, a ako takvi uvjeti traju duže vrijeme, dolazi do pojave plijesni.

 

Pravilno provjetravanje prostorija i RAL montaža rješenja su tog problema.

 

Provjetravanje prostorije u nju uvodi hladniji i svježi (vlagom nezasićeni) vanjski zrak, a zrak u prostoriji, koji je topao i vlažan, provjetravanjem se isušuje, i tako može primiti više vlage nakon provjetravanja. Provjetravanje je potrebno provoditi intenzivno (ovisno o potrošnji zraka u objektu 2- 3 puta dnevno po cca. 5 minuta) stvaranjem propuha istovremenim otvaranjem više prozora, jer tako dolazi do najbrže izmjene zraka u objektu.

 

Dugotrajno otvaranje prozora na otklop tijekom sezone grijanja rashlađuje zidove oko prozora i u većini slučajeva izostaje kondenzacija. Zbog toga nastaje vlaženje zidova, a toplinski gubici su veći nego prilikom intenzivnog provjetravanja.

 

Za lakšu kontrolu vlage u prostorijama, možemo Vam ponuditi sustave za automatsko provjetravanje:

 • REGEL-air 76 – kod sustava Trocal 76 AD
 • ClimaTec 76 – kod sustava Trocal 76 MD

Karakteristike sustava za automatsko provjetravanje su:

 • Ugradnja u okvir prozora
 • Ne smetaju okovu
 • Poboljašanje cirkulacije zraka u prostoriji
 • Ne stvaraju buku
 • Automatsko zatvaranje u slučaju prevelike brzine zraka
 • Postoji mogućnost i naknadne ugradnje